Генеральне консульство України в Торонто

, Київ 19:47

Порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається Генеральним консульством України в Торонто у таких випадках:

- оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

- втрата або викрадення паспорта;

- непридатність паспорта для подальшого використання;

- відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

- закінчення строку дії паспорта;

- зміна інформації, внесеної до паспорта;

- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (біометричного) до Генерального консульства України в Торонто ОСОБИСТО подаються:

1. Громадянином України, який досяг шістнадцятирічного віку:

заява-анкета (анкета формуватиметься в електронній формі консульською посадовою особою у відомчій інформаційній системі в присутності заявника);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (закордонний паспорт, у випадку його втрати - внутрішній паспорт, проїзний документ дитини тощо);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (віза, дозвіл на роботу, PR-card, посвідчення водія, OHIP card тощо);

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

Просимо врахувати, що фотографії робляться у нас на місці, отже з собою приносити жодних фотографій не потрібно.

У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденням попереднього паспорта додатково додаються:

- у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

- паспорт, що підлягає обміну;

- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо). Такі документи, якщо вони видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» або «Certified cheque» payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto.

При цьому просимо врахувати, що за вчинення паспортних дій сплачується консульський збір за розгляд заяви про вчинення паспортної дії (фіксована сума 20 кан.дол.) та за сам паспорт. Таким чином повна вартість оформлення паспорта для дорослого складає 130 кан.дол., оформлення паспорта замість втраченого чи зіпсованого - 205 кан.дол., оформлення паспорта при досягненні 16-річного віку - 100 кан.дол, оформлення паспорта особі, що не досягла 16 років - 20 кан.дол.

2. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює вперше паспорт (біометричний):

- заява-анкета яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- свідоцтво про народження ( у разі, якщо свідоцтво видане компетентними органами іноземної держави має бути перекладане українською мовою та, в установленому порядку, легалізоване/апостильоване);

довідка про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (віза, дозвіл на роботу, PR-card тощо);

- у разі подачі документів для оформлення паспорта дитині одним з батьків, необхідно надати до консульської установи нотаріально посвідчену і легалізовану згоду другого з батьків на оформлення паспорта.

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

- фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів подається у випадку подачі документів батьками за відсутності неповнолітнього громадянина України в консульській установі (вимоги до фотокарток). Просимо врахувати, що присутність дітей віком від 12 років в консульській установі при подачі документів на паспорт обов'язкова;

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Просимо також врахувати, що відповідно до законодавства України до паспорта неповнолітніх громадян України які досягли:

- 12 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук.

- 14 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук, в разі відсутності заперечень зі сторони законних представників, а також особистий підпис дитини (обов'язково).

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» або «Certified cheque» payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto.

При цьому просимо врахувати, що за вчинення паспортних дій сплачується консульський збір за розгляд заяви про вчинення паспортної дії (фіксована сума 20 кан.дол.) та за сам паспорт. Таким чином повна вартість оформлення паспорта для неповнолітнього громадянина України (до 16 років) складає 20 кан.дол.

3. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює паспорт (біометричний):

заява-анкета яка формується в електронній формі консульською посадовою особою під час подачі документів від імені дитини батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, а якщо батьки не перебувають у шлюбі – того з батьків, з яким проживає особа, або іншими представниками;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (віза, дозвіл на роботу, PR-card тощо);

- у разі подачі документів для оформлення паспорта дитині одним з батьків, необхідно надати до консульської установи нотаріально посвідчену і легалізовану згоду другого з батьків на оформлення паспорта.

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

- фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів подається у випадку подачі документів батьками за відсутності неповнолітнього громадянина України в консульській установі (вимоги до фотокарток). Просимо врахувати, що присутність дітей віком від 12 років в консульській установі при подачі документів на паспорт обов'язкова;

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Для внесення інформації вперше до Реєстру у зв’язку із оформленням паспорта громадяни України мають надати документи, що підтверджують таку інформацію (наприклад, для підтвердження місця народження подається свідоцтво про народження чи паспорт громадянина України; для підтвердження місця проживання/перебування (реєстрації) - документ, виданий відповідними органами країни перебування; для підтвердження громадянства України осіб, які набули громадянство України за територіальним походженням чи народженням – довідка про реєстрацію особи громадянином України; тощо).

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Просимо також врахувати, що відповідно до законодавства України до паспорта неповнолітніх громадян України які досягли:

- 12 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук.

- 14 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук, в разі відсутності заперечень зі сторони законних представників, а також особистий підпис дитини (обов'язково).

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» або «Certified cheque» payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto.

При цьому просимо врахувати, що за вчинення паспортних дій сплачується консульський збір за розгляд заяви про вчинення паспортної дії (фіксована сума 20 кан.дол.) та за сам паспорт (для дітей віком до 16 років - безкоштовно). Таким чином повна вартість оформлення паспорта для неповнолітнього громадянина України (до 16 років) складає 20 кан.дол.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Терміни виготовлення та порядок доставки паспортів за кордон

До трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору - без урахування строків доставки.

Оформлення закордонних паспортів в Україні здійснюється централізовано.

Персоналізовані Державним центром персоналізації документів, що знаходиться в Києві, паспорти надсилаються до МЗС, яке доставляє їх до посольств та консульств України дипломатичною або командирською поштою.

 Додаткова інформація

Просимо врахувати, що для подачі документів на паспорт записуватися на прийом не потрібно. Відвідати консульство Ви можете за наступним графіком:

Понеділок, вівторок, четвер та пятниця - 9.30-12.30. Середа - 2.30-4.30.

У разі виникнення запитань щодо зазначеного порядку оформлення паспортів чи за необхідності отримання додаткової інформації просимо звертатися за ел.адресою: sviatoslav.kavetskyi@mfa.gov.ua

Відповідальна консульська посадова особа Генерального консульства України в Торонто:

Святослав Кавецький – консул


Генеральне консульство України в Торонто (Канада)
Керівник: Веселовський Андрій Іванович
Генеральний консул України в Торонто
Адреса: 2275 Lake Shore Blvd. West, Suite 301, Toronto, Ontario, Canada, M8V 3Y3. Переглянути на мапі
Телефон: +1 (416) 763-3114; прохання телефонувати з 14 до 16 години (крім середи). Перш ніж телефонувати з консульських питань просимо ознайомитися з інформацією, розміщеною в розділі "Консульські питання" нашої інтернет-сторінки.
Факс: +1 (416) 763-2051
Ел. пошта: gc_cat@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://toronto.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи (консульське обслуговування громадян проводиться за окремим графіком, наведеним у примітках): 09:00 – 18:00

Обідня перерва: 13:00 – 14:00

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:

Провінції Онтаріо (крім Національного столичного округу), Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія та території Юкон, Нунавут і Північно-Західні території.

Примітки:

+1 (647) 6409819 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)

Прийом громадян: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - 9.30-12.30;

Середа - 14.30-16.30

У разі, якщо після ознайомлення з інформацією, розміщеною на нашій інтернет-сторінці у вас залишилися запитання, рекомендуємо надсилати їх електронною поштою. 

З питань оформлення паспортів, громадянства, постійного місця проживання, консульського обліку, усиновлення на sviatoslav.kavetskyi@mfa.gov.ua

З питань легалізації, нотаріату, довідок про несудимість, стажу керування транспортними засобами, віз на gc_cat@mfa.gov.ua