Генеральне консульство України в Торонто

, Київ 22:43

Тарифи консульського збору/Consular fees

Тарифи
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Канаді та
Генеральним консульством України в Торонто

Зміст

1)     ПАСПОРТНІ ДІЇ

2)     ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

3)     ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

4)     ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

5)     ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

6)     ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

7)     НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

8)     ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

9)     ІНШІ ДІЇ

 

 

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється
за вчинення консульських дій
Посольством України в Канаді та Генеральним консульством України в Торонто
(назва закордонної дипломатичної установи)
 
 
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США в  канадських доларах
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
 
1 Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії 15 20
2 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  82 110
3 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого 138 185
4 Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон  60 80
5 Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну) 22 30
6 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 37 50
7 Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну 22 30
8 Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років) 22 30
 
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
 
1 Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням 101 135
2 Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України 149 200
3 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення 22 30
4 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 22 30
5 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 22 30
6 Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 22 30
7 Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 22 30
8 Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України 101 135
9 Оформлення клопотання про вихід з громадянства України 276 370
10 Видача довідки про належність до громадянства України 22 30
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 22 30
12 Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном 149 200
13 Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію 231 310
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
 
1 Оформлення транзитної візи (B)*:  
  разової 65 87
  дворазової 65 87
  багаторазової 65 87
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:  
  разової 65 87
  дворазової 65 87
  багаторазової 65 87
3 Оформлення довгострокової візи (D)*:  
  багаторазової 65 87
* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору
 
IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про витребування документа 19 25
2 Видача витребуваного документа 37 50
3 Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом 60 80
 
V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
 
1 Розгляд заяви про легалізацію документу 6 8
2 Легалізація документів фізичних осіб (за документ) 46 62
3 Легалізація документів юридичних осіб (за документ) 147 197
4 Видача довідки про засвідчення документа 19 25
 
VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
 
1 Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті) 22 30
2 Реєстрація шлюбу 52 70
3 Реєстрація розірвання шлюбу:    
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 101 135
б) на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі 101 135
в) на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі 119 160
г) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років 52 70
4 Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 194 260
5 Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу 250 335
6 Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення 37 50
7 Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням 101 135
8 Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі) 63 85
 
VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
 
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:    
а) - посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: 20 27
- дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США  1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 67 кан.доларів
- іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше  400 дол.США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 537 кан.дол.
б) - посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол.США 1 відсоток суми договору, але не менше 27 кан.дол.
в) - посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 45 60
г) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: 45 60
- дітям, другому з подружжя, батькам 45 60
- іншим особам 45 60
ґ) - посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 45 60
- дітям, другому з подружжя, батькам 45 60
- іншим особам 45 60
д) - посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ" Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"
е) - посвідчення інших довіреностей 45 60
є) посвідчення заповітів 45 60
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна  149 200
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол.США  0,5 відсотка суми спадщини, але не менше  134 кан.дол.
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя 101 135
5 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку) 26 35
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача 26 35
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 26 35
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 45 60
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 10 13
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 26 35
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 26 35
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 26 35
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 26 35
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  25 дол.США і не більше 200 дол.США 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 34 кан.дол. і не більше 268 кан.дол.
14 Прийняття на зберігання документа 48 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався 64 кан.дол. за кожен місяць зберігання, що почався
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол.США і не більше 200 дол.США 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 20 кан.дол. і не більше 268 кан.дол.
16 Вчинення морських протестів 101 135
17 Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні) 19 25
18 Видача дубліката нотаріально посвідченого документа 26 35
19 Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії) у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)
20 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 26 35
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)  7,5 10
 
VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
1 Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ) 60 80
 
ІX. ІНШІ ДІЇ
 
1 Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою) У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 201 270
3 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 101 135
4 Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 26 35

Пільги щодо сплати консульського збору встановлюються у випадках, передбачених законодавством України та чинними міжнародними договорами України.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

 


Генеральне консульство України в Торонто (Канада)
Керівник: Веселовський Андрій Іванович
Генеральний консул України в Торонто
Адреса: 2275 Lake Shore Blvd. West, Suite 301, Toronto, Ontario, Canada, M8V 3Y3. Переглянути на мапі
Телефон: +1 (416) 763-3114; прохання телефонувати з 14 до 16 години (крім середи). Перш ніж телефонувати з консульських питань просимо ознайомитися з інформацією, розміщеною в розділі "Консульські питання" нашої інтернет-сторінки.
Факс: +1 (416) 763-2051
Ел. пошта: gc_cat@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://toronto.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - 9.30-12.00; Видача документів 12.00-12.30.

Середа - 14.30-16.30

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:

Провінції Онтаріо (крім Національного столичного округу), Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія та території Юкон, Нунавут і Північно-Західні території.

Примітки:

Телефон гарячої лінії +1 647 330 4656. Просимо телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України. З консульських питань консультації за цим номером не надаються.

У разі, якщо після ознайомлення з інформацією, розміщеною на нашій інтернет-сторінці у вас залишилися запитання, просимо надсилати їх виключно електронною поштою. 

З питань оформлення паспортів, громадянства, постійного місця проживання, консульського обліку, усиновлення на sviatoslav.kavetskyi@mfa.gov.ua

З питань легалізації, нотаріату, довідок про несудимість, стажу керування транспортними засобами, віз на natalia.zaika@mfa.gov.ua

 


Консульські питання