Consulate General of Ukraine in Toronto

, Kyiv 00:20

Порядок оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається Генеральним консульством України в Торонто у таких випадках:

- оформлення вперше паспорта (у тому числі у зв’язку із набуттям громадянства України);

- втрата або викрадення паспорта;

- непридатність паспорта для подальшого використання;

- відсутність в паспорті вільних сторінок для віз та інших позначок;

- закінчення строку дії паспорта;

- зміна інформації, внесеної до паспорта;

- виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта.

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до Генерального консульства України в Торонто ОСОБИСТО подаються:

1. Громадянином України, який досяг шістнадцятирічного віку:

заява-анкета (анкета формуватиметься в електронній формі консульською посадовою особою у відомчій інформаційній системі в присутності заявника);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (закордонний паспорт, у випадку його втрати - внутрішній паспорт, проїзний документ дитини тощо);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (віза, дозвіл на роботу, PR-card, посвідчення водія, OHIP card тощо);

- заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (заповнюєтся на місці у разі обгрунтованої потреби). У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія;

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

Просимо врахувати, що фотографії робляться у нас на місці, отже з собою приносити жодних фотографій не потрібно.

У разі оформлення паспорта у зв’язку із втратою або викраденням попереднього паспорта додатково додаються:

- у довільній формі заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням;

- документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами іноземної держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта додатково додаються:

- паспорт, що підлягає обміну;

- документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо). Такі документи, якщо вони видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із перекладом українською мовою нотаріально засвідченим.

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» або «Certified cheque» payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto.

При цьому просимо врахувати, що за вчинення паспортних дій сплачується консульський збір за розгляд заяви про вчинення паспортної дії (фіксована сума 20 кан.дол.) та за сам паспорт. Таким чином повна вартість оформлення паспорта для дорослого складає 130 кан.дол., оформлення паспорта замість втраченого чи зіпсованого - 195 кан.дол., оформлення паспорта при досягненні 16-річного віку - 95 кан.дол, оформлення паспорта особі, що не досягла 16 років - 20 кан.дол.

2. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює вперше паспорт:

- заява-анкета (анкета формуватиметься в електронній формі консульською посадовою особою у відомчій інформаційній системі в присутності заявника);

- фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів подається у випадку подачі документів батьками за відсутності неповнолітнього громадянина України в консульській установі (вимоги до фотокарток). Просимо врахувати, що присутність дітей віком від 12 років в консульській установі при подачі документів на паспорт обов'язкова;

- свідоцтво про народження ( у разі, якщо свідоцтво видане компетентними органами іноземної держави має бути перекладане українською мовою та, в установленому порядку, легалізоване/апостильоване);

- довідка про реєстрацію особи громадянином України (в разі народження дитини за кордоном);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (віза, дозвіл на роботу, PR-card тощо);

- заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (заповнюєтся на місці у разі обгрунтованої потреби). У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. Заяву від імені дитини подають її батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

- у разі подачі документів для оформлення паспорта дитині одним з батьків, необхідно надати до консульської установи нотаріально посвідчену і легалізовану згоду другого з батьків на оформлення паспорта.

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Просимо також врахувати, що відповідно до законодавства України до паспорта неповнолітніх громадян України які досягли:

- 12 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук, в разі відсутності заперечень зі сторони законних представників.

- 14 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук, в разі відсутності заперечень зі сторони законних представників, а також особистий підпис дитини (обовязково).

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» або «Certified cheque» payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto.

При цьому просимо врахувати, що за вчинення паспортних дій сплачується консульський збір за розгляд заяви про вчинення паспортної дії (фіксована сума 20 кан.дол.) та за сам паспорт. Таким чином повна вартість оформлення паспорта для наповнолітнього (до 16 років) дорослого складає 20 кан.дол.

3. Громадянином України, який не досяг шістнадцятирічного віку та оформлює паспорт:

заява-анкета (анкета формуватиметься в електронній формі консульською посадовою особою у відомчій інформаційній системі в присутності заявника);

- фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів подається у випадку подачі документів батьками за відсутності в ГКУ в Торонто неповнолітнього громадянина України (вимоги до фотокарток) Просимо врахувати, що присутність дітей віком від 12 років в консульській установіпри подачі документів на паспорт обовязкова;

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (закордонний паспорт/внутрішній паспорт тощо);

- документ або відмітка в паспорті, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (віза, дозвіл на роботу, PR-card тощо);

- заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта для виїзду за кордон (заповнюєтся на місці у разі обгрунтованої потреби). У цьому випадку видається паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. Заяву від імені дитини подають її батьки (якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачі, опікуни, піклувальники або інші представники чи представники закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою. Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства.

- у разі подачі документів для оформлення паспорта дитині одним з батьків, необхідно надати до консульської установи нотаріально посвідчену і легалізовану згоду другого з батьків на оформлення паспорта.

- квитанція про сплату консульського збору або оригінал і копію документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати.

У разі проживання дитини з одним із батьків, необхідно подати також оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

- свідоцтва про смерть другого з батьків;

- рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

- рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

- документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву-анкету.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Просимо також врахувати, що відповідно до законодавства України до паспорта неповнолітніх громадян України які досягли:

- 12 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук, в разі відсутності заперечень зі сторони законних представників.

- 14 років вносяться відцифровані відбитки пальців рук, в разі відсутності заперечень зі сторони законних представників, а також особистий підпис дитини (обовязково).

За оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у строк до 3 місяців, без урахування строків доставки) справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору.

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується у вигляді «Money Order» або «Certified cheque» payable to the Consulate General of Ukraine in Toronto.

При цьому просимо врахувати, що за вчинення паспортних дій сплачується консульський збір за розгляд заяви про вчинення паспортної дії (фіксована сума 20 кан.дол.) та за сам паспорт. Таким чином повна вартість оформлення паспорта для наповнолітнього (до 16 років) дорослого складає 20 кан.дол.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

Терміни виготовлення та порядок доставки паспортів за кордон

До трьох місяців з дня подання заяви-анкети та сплати консульського збору - без урахування строків доставки.

Оформлення закордонних паспортів в Україні здійснюється централізовано.

Персоналізовані Державним центром персоналізації документів, що знаходиться в Києві, паспорти надсилаються до МЗС, яке доставляє їх до посольств та консульств України дипломатичною або командирською поштою.

При цьому, за письмовою заявою громадянина на ім’я якого оформляється паспорт, або за заявою його законного представника, паспорт може бути надісланий до посольства чи консульства міжнародним експрес-відправленням. Така доставка здійснюється виключно за рахунок заявника або його законного представника.

У такому випадку заявник при подачі до посольства чи консульства України пакету документів про оформлення паспорта та згаданої заяви має додавати також підтвердження про оплату доставки виготовленого паспорта до посольства чи консульства або номер рахунку у відповідній компанії, яка здійснює експрес-відправлення, відкритий на ім’я заявника.

 Додаткова інформація

У разі виникнення запитань щодо зазначеного порядку оформлення паспортів чи за необхідності отримання додаткової інформації просимо телефонувати за номером:

(00 1 416) 763-3114 (14.00-16.00 понеділок, вівторок, четвер, пятниця) або надсилати запитання на електронну пошту sviatoslav.kavetskyi@mfa.gov.ua

Відповідальна консульська посадова особа Генерального консульства України в Торонто:

Святослав Кавецький – консул