Consulate General of Ukraine in Toronto

, Kyiv 00:23

Тарифи консульського збору/CONSULAR CHARGES

Тарифи
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій
Посольством України в Канаді та
Генеральним консульством України в Торонто

Зміст

1)     ПАСПОРТНІ ДІЇ

2)     ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

3)     ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ/VISAS

4)     ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

5)     ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ/DOCUMENTS LEGALIZATION

6)     ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

7)     НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

8)     ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

9)     ІНШІ ДІЇ

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Канаді та

Генеральним консульством України в Торонто

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка у

канадських доларах

 Consular charges  in CAN

Тарифна ставка у

доларах

США

Consular charges in USD

 

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ - завжди стягується плата за розгляд заяви з клопотанням про вчинення паcпортної дії!

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

16

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

110

88

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

175

140

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

75

60

5

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

50

40

6

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

35

28

7

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

25

20

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

25

20

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

25

20

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

125

100

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

185

148

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

25

20

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

25

20

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

25

20

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

25

20

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

25

20

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

125

100

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

370

296

10

Видача довідки про належність до громадянства України

25

20

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

25

20

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

160

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

310

248

 

ІІІ. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ - VISAS

 

1

Оформлення транзитної візи (B)* TRANSIT VISA:

 

 

 

разової (single-entry visa)

106

85

 

дворазової     (two - entries visa)                                                              

163

130

 

багаторазової (multiple visa)

250

200

2

Оформлення короткострокової візи (С)* SHORT - STAY VISA:

 

 

 

разової (single-entry visa)

106

85

 

дворазової (two - entries visa) 

163

130

 

багаторазової (multiple visa)

250

200

3

Оформлення довгострокової візи (Д) - long-stay visa*:

 

 

 

разової (always single - entry only)

106**

85**

*

 

**

Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

Враховуючи принцип взаємності:

 для громадян Канади вартість оформлення разової довгострокової візи становить:

For Canadian citizens:

-          для в’їзду в Україну на постійне проживання (permanent residence visa) – 595 канадських дол (Can.Doll). або 476 дол. США (USD);

-          для в’їзду в Україну з метою працевлаштування (work visa)  – 185 канадських дол (Can.Doll) або 148 дол. США(USD);

-          для в’їзду в Україну з метою навчання (student's visa) – 155 канадських дол. (Can.Doll)  або 124 дол. США (USD).

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ - завжди стягується плата за розгляд заяви про витребування документа!

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

25

20

2

Видача витребуваного документа

50

40

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

75

60

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ - завжди стягується плата за розгляд заяви про легалізацію документа!/DUCUMENTS LEGALIZATION. Consular fee for consideration of request about document legalization must always be included

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа/Consideration of request about document legalization

20

16

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)/Document legalization 

50

40

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)/Legal entities documents legalization 

185

148

4

Видача довідки про засвідчення документа

25

20

 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

25

20

2

Реєстрація шлюбу

60

48     

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

125

100

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

135

108

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

150

120

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

60

48

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

185

148

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

310

248

 

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

40

 

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

125

100

 

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

75

60

 

НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ - завжди стягується плата за надані технічні послуги!

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

а)

 посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших   самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 48 дол. США (60 кан.дол.)

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США (500 кан.дол.)

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США (25 кан.дол.)

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

60

48

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

 

60

 

60

 

 

 

48

 

48

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

 

 

60

 

60

 

 

48

 

48

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

60

48

є)

посвідчення заповітів

60

48

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

60

48

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США (125 кан.дол.)

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

125

100

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

35

28

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

35

28

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

60

48

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

60

 

13

48

 

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

35

28

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

35

28

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

35

28

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

35

28

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 24 дол. США (30 кан.дол.) і не більше 200 дол. США (250 кан.дол.)

14

Прийняття на зберігання документа

48 дол.США (60 кан.дол.) за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 16 дол. США (20 кан.дол.) і не більше 200 дол. США (250 кан.дол.)

16

Вчинення морських протестів

125

100

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

25

20

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

35

28

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

125

100

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

8

         

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

75

 

60

 

 

 

ІХ . ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

250

200

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

125

100

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

35

28